Hvem er vi?

En effektiv kredittpolitikk er en sentral forutsetning for lønnsomhet i enhver virksomhet.

Norsk Kredittforum er en organisasjon som har til formål å fremme kunnskap om og forståelse for kredittfaglige spørsmål i Norge og dermed bidra til økt lønnsomhet og økonomisk sikkerhet i bedrifter og organisasjoner. 

Gjennom kunnskapsformidling og nettverksbygging søker vi å dyktiggjøre våre medlemmer på alle stillingsnivåer og fra mange bransjer.
Norsk Kredittforum (NKF) er et faglig organ for kredittansvarlige innen næringslivet, bank-/finansvesen og offentlig administrasjon. Medlemmene i NKF er praktiserende kredittmedarbeidere på alle stillingsnivåer og fra de fleste bransjer som har én ting felles - aktivt faglig engasjement og ønsket om å stadig høyne sin egen profesjonalitet. Mer om oss

Nyheter

Publisert på
Norsk Kredittforum inviterte til frokostmøte før generalforsamlingen som tok sted på D/S Louise Aker Brygge fredag den 26. mars. Styret takker for alle fremmøtte og foredragsholderne med spennende tem...
Les mer
Publisert på
Generalforsamlingen finner sted 26. mars 2015 på restaurant D/S Louise (på Aker Brygge), og starter direkte etter medlemsmøte ca. kl. 11:00. Dette vil også bli sendt ut innkalling på e-post til de betalende medlemmer fra...
Les mer
Publisert på
Norsk Kredittforum inviterte til årets første frokostmøte som tok sted på D/S Louise Aker Brygge fredag den 13. februar. Styret takker for alle fremmøtte og foredragsholderne med spennende te...
Les mer
Publisert på
Julemøte som ble avslutningen for året 2014 inneholdt spennende temaer og utdelingen av årets Kredittpris. Vi takker alle for fremmøtte og spsesielt foredragsholderne Gunnar Birkevold og Tor Bernt...
Les mer
Publisert på
Vi takker alle for fremmøtte og spsesielt foredragsholderne Nils Staib og Nils Petter Kapstad. Frokostmøte ble avholdt på Hotell Continental. Foredragene innholdt temaer s...
Les mer