Hvem er vi?

En effektiv kredittpolitikk er en sentral forutsetning for lønnsomhet i enhver virksomhet.

Norsk Kredittforum er en organisasjon som har til formål å fremme kunnskap om og forståelse for kredittfaglige spørsmål i Norge og dermed bidra til økt lønnsomhet og økonomisk sikkerhet i bedrifter og organisasjoner. 

Gjennom kunnskapsformidling og nettverksbygging søker vi å dyktiggjøre våre medlemmer på alle stillingsnivåer og fra mange bransjer.
Norsk Kredittforum (NKF) ønsker å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om  kredittfaget, blant dem som arbeider med kredittområdet innenfor næringliv, organisasjoner, bank og finans - og offentlig sektor. Medlemmene i Norsk Kredittforum får tilgang til felles møteplasser, faglige oppdateringer og muligheten til å øke sin kompetanse innenfor kredittfaget.  Mer om oss

Nyheter

Publisert på
Norsk Kredittforum inviterte til årets første frokostmøte som tok sted på D/S Louise Aker Brygge fredag den 13. februar. Styret takker for alle fremmøtte og foredragsholderne med spennende te...
Les mer
Publisert på
Julemøte som ble avslutningen for året 2014 inneholdt spennende temaer og utdelingen av årets Kredittpris. Vi takker alle for fremmøtte og spsesielt foredragsholderne Gunnar Birkevold og Tor Bernt...
Les mer
Publisert på
Vi takker alle for fremmøtte og spsesielt foredragsholderne Nils Staib og Nils Petter Kapstad. Frokostmøte ble avholdt på Hotell Continental. Foredragene innholdt temaer s...
Les mer
Publisert på
Vi takker alle fremmøtte til årets Kredittprisforedrag og generalforsamling og retter en stor takk til både Kredittprisvinner Terje Knudsen og John Christian Langli for svært gode fored...
Les mer