Forkurs i regnskapsanalyse

Forkurs i regnskapsanalyse er et innføringskurs i regnskapsanalyse.
Vi tar for oss regnskap, lærer å finne frem i disse og øver på beregning av nøkkeltall. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om postene under resultat og balanse, og skal kunne beregne nøkkeltall ut fra regnskapet.Målgruppe

Alle som ønsker en oppfriskning av regnskapsforståelse og for deltakere uten økonomisk utdanning
og kjennskap til regnskap. Det er en fordel å gjennomføre dette kurset før man evt. tar "Praktisk regnskapsanalyse".