Juridiske emner - del I

Kurset er et innføringskurs i sentrale kredittrettslige emner fra avtaleinngåelse, gjennom inkassosakens gang, samt den rettslige innfordringsprosessen ved forliksrådene.Sentrale emner

  • Selskapsrett; ulike selskapsformer med vekt på ansvarsforhold og hvem som forplikter selskapene avtalerettslig
  • Generell avtalerett; avtaleinngåelse, avtaletolkning, fullmaktsforhold og ugyldighetslæren
  • Kjøpsrett; regler om levering, mangler og mislighold, herunder reklamasjon, samt tilstøtende regelverk
  • Forsinkelsesrenter; retten til å kreve og plikten til å betale
  • Instansene, begrepene og gangen ved et misligholdt krav
  • Inkassolovens regler, med vekt på purregebyr og retningslinjer for god inkassoskikk
  • Betalingsanmerkninger og behandling av innsigelser på kravet
  • Foreldelse; fristene, avbrytelse av foreldelse og virkningen av dette
  • Behandling av saker for forliksrådetMålgruppe


Alle som jobber med kredittspørsmål, f.eks. økonomi- og kredittmedarbeidere, selgere, saksbehandlere og andre som jobber med utestående krav.