Stiftelsen Norsk Konkursfond

Stiftelsen Norsk Konkursfond

Norsk Kredittforum og Kreditorforeningen (nå Kredinor) var initiativtakere og deltager i opprettelsen av Stiftelsen Norsk Konkursfond. Stiftelsen har til formål å heve den bedriftsøkonomiske moral med hensyn til avvikling av virksomheter. Stifelsen bidrar med midler for åpning, oppfølging og etterforskning i konkursboer hvor det er sterk mistanke om økonomisk mislighold.

Hovedhensikten med Stiftelsen er å være et preventivt element, slik at leverandørene får både mulighet og midler til å sikre sine krav, ved å avdekke gjengangere og konkursryttere. Man ønsker å gjøre et felles løft for å få bukt med de som gang på gang unnlater å gjøre opp for seg. Formålet er å heve den bedriftsøkonomiske moral med hensyn til avvikling av virksomheter. Dette søkes gjort gjennom å yte bidrag til åpning, oppfølging og etterforskning i konkursboer, hvor det er grunn til å tro at det foreligger mislige forhold og hvor boet ikke selv kan dekke kostnadene. Bidrag kan også ytes til dekning av prosesser av prinsipiell art.

Spørsmål om ordningen kan rettes til sekretariatet hos Kredinor i Oslo, Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum, 0158 Oslo, telefon 22 00 91 00.