Norsk Kredittforum - ditt faglige nettverk!

Norsk Kredittforum (NKF) ble i sin tid (1985) startet som et nettverk for kredittsjefer og kredittmedarbeidere som et aktivt fora for erfaringsutveksling. Foreningen har hele tiden arrangert frokostmøter og delt ut kredittprisen årlig som en del av sine aktiviteter.

Nå ønsker vi i styret igjen å engasjere både eksisterende og nye medlemmer slik at foreningen reetablerer sin posisjon som et faglig nettverk og således tror vi at dette vil bidra til en økning i medlemsmassen.

Fordelen ved å ha tilgang på NKFs nettverk er mange. Først og fremst ønsker vi å bidra til at våre medlemmer holdes oppdatert på viktige endringer i lover og rammebetingelser for bransjen.

Dernest tror vi at medlemmene vil finne det interessant å møte kollegaer med erfaring fra ulike bransjer. NKF nettverket kan benyttes både strategisk og personlig - alltid med tanke på fremtidige behov for ulike kontakter.

I tillegg vil det å utvide nettverket ditt øke muligheten for erfaringsutveksling, feedback, innsikt, tilgang på ressurser og informasjon.


LinkedIn

Nå kan du følge oss på LinkedIn !

For oppdatering utenom medlemsmøtene er det opprettet en egen gruppe på LinkedIn.