KREDITTFAGLIG UTDANNING 2018

Publisert på

God kredittkunnskap er avgjørende i kampen om de riktige kundene, uansett bransje. Optimal administrasjon av kreditter og fordringer gir positive effekter for kontantstrøm og lønnsomheten i enhver virksomhet. Resultatene til en dyktig kredittmedarbeider er synlige direkte på resultatet. Invester derfor i god kunnskap, og vinn marginene når utfordringene melder seg.


Ønsker du å styrke din kompetanse innen kreditt- og fordringsadministrasjon?