Julebrunsj med kredittfaglig påfyll 4. desember kl. 9-12

Publisert på
Norsk Kredittforum inviterer til julebrunsj 4. desember 2018 kl. 9-12

Vi er så heldige å få besøk av Namsfogd i Oslo, Alexander Dey som vil holde et innlegg om saksutviklingen og gjeldssituasjonen sett fra Namsfogdens ståsted, samt utsiktene til at sakene løses. I tillegg tar vi for oss hvitvasking gjennom et innlegg om BankID AML ved Espen Tokerud fra VBB (Vipps, BankID og BankAxept) samt en gjennomgang av endringene i den nye hvitvaskingsloven ved advokat Anne Christine Wettre, Partner i advokatfirmaet Ræder.

Program fra kl. 9-12 den 4. desember 2018
•  Julebrunsj fra kl. 9-10
•  Innlegg / faglig del fra kl. 10-12
     • Alexander Dey, Namsfogd i Oslo. Saksutviklingen og gjeldssituasjonen blant skyldnere i Oslo.
     • Anne Christine Wettre, Advokat og partner i Ræder. Hvitvaskingsloven - om endinger og hva er nytt?
     • Espen Tokerud, Prosjektleder Vipps. Rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven og løsningen BankID AML.


Klikk her for å melde deg på!