Velkommen til frokostmøte 28. mars 2019 - etterfulgt av Generalforsamling i Norsk Kredittforum

Publisert på

VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE 28. MARS 2019 - ETTERFULGT AV GENERALFORSAMLING I NORSK KREDITTFORUM

Publisert på torsdag, 21. februar 2019
Vi har gleden av å invitere medlemmer og andre som ønsker til årets første frokostmøte 28. mars kl. 09.00 - 10.45, på Louise Restaurant Aker Brygge, hvor vi har interessante tema knyttet til handelskrig og Brexit samt det nye Gjeldsregisteret som snart er klar for bruk. Vi serverer frokost fra kl. 08.30 og første foredrag starter kl. 09.00.

Vi er så heldige å ha med oss Annette Hjertø, forvalter i DNB og Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret AS til å snakke om disse temaene, til våre medlemmer og andre som ønsker å delta. Etter frokostseminaret går vi direkte over i Årsmøte for Norsk Kredittforum, for medlemmer. 

Program 28. mars 2019

08.30 Frokost

09.00 Makroperspektivet på Geopolitisk uro.
           Hvordan reagerer norske og globale kapitalmarkeder på Brexit og handelskrig?
           v/ Annette Hjertø, forvalter DNB
09.45 Pause 
10.00 Ventetiden er over - Nå er Gjeldsregisteret her! 
           Et innblikk i tjenestene som tilrettelegges og rammene for bruk.
           v/ Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret AS
10.45 Pause
11.00 Generalforsamling Norsk Kredittforum med valg
           v/ Styret 
11.30 Lunsj

Påmelding til: post@kredittforum.no


Sted: Louise Restaurant & Bar, Stranden 3, Aker Brygge, Oslo


Foredragsholdere


Annette Hjertø, forvalter i DNB
Makroperspektivet på Geopolitisk uro: 
Hvordan reagerer norske og globale kapitalmarkeder på Brexit og handelskrig?

 

Anette Hjertø forvalter DNBs taktiske allokeringsmandater og vil gi oss investorperspektivet på uroen i markedet som følge av spesifikt Brexit og handelskrig. Anette har bakgrunn fra forvaltning av rente- og kredittobligasjoner i KLP og vil gi sitt syn på hvordan uroen rammer norske bedrifter.

Egil Årrestad, daglig leder Gjeldsregisteret AS
Ventetiden er over - Nå er Gjeldsregisteret her!


Myndighetene har lagt til rette for etablering av gjeldsinformasjonstjenester for å forebygge gjeldsproblemer i private hushold og bidra til bedre kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere. Fra 2019 tilbys nye digitale tjenester som gjør det enkelt for banker og andre kredittytere å få oversikt over personers samlede forbruksgjeld før nye lån innvilges. Egil Årrestad gir oss et innblikk i tjenestene som tilrettelegges, og rammene for bruk.

 

Egil Årrestad har spisskompetanse innen sentrale offentlige registre, kreditt-, forretnings- og markedsinformasjon. Han har bred erfaring innen prosjekt- og endringsledelse blant annet fra Habberstad AS, og som leder i EVRY med ansvar for virksomhetskritiske leveranser til blant annet offentlige etater, kommuner, bank-/finans og forsikring.

 
Påmelding til: post@kredittforum.no