Styret

Styret i perioden 2018-2019

Styreleder
Per Einar Ruud, mobil: 92401004

Styremedlemmer
Ingjerd Thurmer, 41640797
Terje Knudsen, 92401003
Morten Trasti, 95100123
Hege  Birgitte Grønnhaug, 90077712
Anne Christine Wettre, 90041625

Neste Generalforsamling er 28. mars 2019 kl. 11.00, på Louise Bar & Restaurant, Aker Brygge