Styret

Styret i perioden 2019-2020

Styreleder
Ingjerd Thurmer, mobil: 41640797

Styremedlemmer
Per Einar Ruud, mobil: 92401004
Hege  Birgitte Grønnhaug, mobil: 90077712
Anne Christine Wettre, mobil: 90041625
Ola Teodor Klingen, mobil: 48141620
Marius Nielsen Matatula, mobil: 48355995
Mona Isene, mobil 91392965

Neste Generalforsamling er 19. mars 2020.