Forkurs i regnskapsanalyse

Forkurs i regnskapsanalyse er et innføringskurs i regnskapsanalyse.
Vi tar for oss regnskap, lærer å finne frem i disse og øver på beregning av nøkkeltall. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om postene under resultat og balanse, og skal kunne beregne nøkkeltall ut fra regnskapet.Målgruppe

Alle som ønsker en oppfriskning av regnskapsforståelse. Kurset passer også for deltakere uten økonomisk utdanning
og de som ikke har kjennskap til regnskap fra før.

Det er en fordel å gjennomføre dette kurset før man eventuelt tar "Praktisk regnskapsanalyse".