Hopp til hovedinnhold

Ettermiddagsmøte: 15. desember

Velkommen til ettermiddagsmøte med spennende foredragsholdere, mingling og lett servering. Her vil du bli oppdatert på konkursutvikling, rammebetingelser for SMB-markedet, samt kreditt og inkasso. Meld deg på seminaret her

Jørund Rytman i SMB Norge vil geleide oss gjennom utsiktene for SMB-markedet fremover. Christine Spersrud i Virke Finans vil snakke om kreditt og inkasso gjennom et politisk perspektiv, og Per Fjærestad i Creditsafe Norway tar opp spørsmålet: Hvordan har konkursutviklingen vært generelt og hva er driveren?
Frokostmøte-11.2.webp

Program

15:00-15:05

Kort Intro v/styret i Norsk Kredittforum

15:05-15:30

Hvordan rammebetingelsene i SMB-markedet påvirker selskapenes kredittverdighet

Jørund Rytman, administrerende direktør SMB Norge

Jørund vil ta oss igjennom utsiktene for SMB-markedet fremover og hvilke rammebetingelser SMB Norge er særlig opptatt av.

Jørund Rytman er til daglig administrerende direktør i SMB Norge. Fra 2005 til 2017 var han stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Da var han blant annet medlem av finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget.

15:30-15:55

Politiske perspektiver på kreditt- og inkasso – nye rammebetingelser i en usikker tid

Christine Spersrud, bransjeleder Virke Finans

Christine vil snakke om hvordan politikerne reflekterer rundt dagens turbulente tider, og hvordan det potensielt kan påvirke deres avgjørelser knyttet til rammebetingelser for kreditt og inkasso.

Christine Spersrud Haug er utdannet journalist og statsviter, og har tidligere jobbet som journalist i Aftenposten, Dagbladet og Romerikes Blad. Hun har vært kommunikasjonssjef for næringsministeren under pandemien, jobbet som taleskriver for en rekke næringsministre, og jobbet i mange år med kommunikasjon og presse i Nærings- og fiskeridepartementet. I dag er hun i Hovedorganisasjonen Virke, som bransjeleder for Virke Finans. Hun har det siste året blant annet jobbet for bedre rammebetingelser for inkassobransjen, og har møtt en rekke politikere i regjering og storting for å presentere bransjen og hva de er opptatt av når ny inkassolovgivning kommer på nyåret.

Pause 15:55-16:05

16:05-16:30

Konkursutviklingen

Per Fjærestad, Country Manager Creditsafe Norway

Hvordan har konkursutviklingen vært generelt og hva er driveren? Per vil også gi oss et innblikk i ny forskrift og lov for kredittopplysningsbransjen, og hvordan det påvirker kredittbransjen.

Per Fjærestad er til daglig Country Manager i kredittopplysningsbyrået Creditsafe Norway AS. Han har jobbet i kredittopplysningsbransjen siden 1998, og sitter også i styret til Norsk Kredittopplysningsbyråers Forening.

Mingling, vin og tapas 16:30 og utover

Seminaret vil være gratis for medlemmer, og nye medlemmer som melder seg inn før eller under seminaret. Ikke medlemmer vil bli fakturert kr 500,-