Oppgavedag

Oppgavedagen er et seminar hvor en hel eksamensoppgave blir gjennomgått.

Dagen er 
tematisk delt i to, henholdsvis for juridiske emner og for kreditt/regnskap. Formålet med oppgavedagen

er å hjelpe kandidatene i forberedelsene til eksamen.Målgruppe

Eksamenskandidater Kredittfaglig utdanning.