Praktisk regnskapsanalyse

Den som forteller mest om en virksomhets kredittverdighet, er regnskapet.
Dette kurset fokuserer på hvilken informasjon man finner i årsoppgjøret, og hvordan denne skal vurderes. Etter fullført kurs skal deltakerne, på grunnlag av et årsoppgjør, kunne bedømme en virksomhets «helsetilstand» og foreta en kvalifisert kredittvurdering.


Sentrale emner

  • Ulike lover og regler
  • Årsregnskapets elementer og oppbygging
  • Krisetegn i regnskapet
  • Beregning og analyse av nøkkeltall
  • Vurdering av inntjening, soliditet og likviditet
  • Hvordan avdekke merverdier eller mindreverdier i regnskapet?

 


Målgruppe

Kurset er er lagt opp på alminnelig saksbehandlernivå, og alle som arbeider med risiko- eller kredittvurdering vil ha utbytte av dette kurset. Kursdeltakere uten økonomisk utdanning eller erfaring, eller som
har begrenset kjennskap til regnskap, bør ta forkurset i regnskapsanalyse først for å få utbytte
av "Praktisk regnskapsanalyse".