Kredittfaglig oppdatering og utvikling

God kunnskap innenfor kredittfaget kan være avgjørende i kampen om de beste kundene. Evnen til å optimalisere arbeidet med å gi kreditt og følge opp utestående krav vil gi positive effekter på kontantstrømmen og lønnsomheten. En dyktig kredittmedarbeider vil bidra til positive resultateter i virksomheten, også når utfordringer melder seg.

Gjennom Kredittfaglig påfyll på våre frokostseminarer vil du få relevant og god kunnskap innen kreditt, fordringsadministrasjon og inkasso som kan tas direkte i bruk i det daglige arbeid. 

Kredittfaglig utvikling 

Norsk Kredittforum jobber med innholdet til kurs som vil gi kredittfaglig utvikling. Ambisjonen vår er å utvikle kursmoduler som tar for seg hovedelementer innen fagområdet kreditt. Vi kan eksempelvis nevne:


Mer informasjon publiseres så snart vi har klargjort første kursmodul.
Kurs-kalender kommer her.