Bli medlem idag!

Medlemsfordeler til deg som er med i Norsk Kredittforum:

  • Medlemskapet følger deg personlig
  • Gratis frokostmøter med eksterne foredragsholdere
  • Julemøte med utdeling av Kredittprisen til årets vinner
  • Tilgang til generalforsamling med stemmerett
  • Rabatt på Kredittfaglig Utdanning (Norsk Kredittforum)
  • Rabatt på abonnement Credit News (creditnews.no) - 25 % på enhver gjeldende pris. 


Meld deg inn her!

Medlemskontingenten : kr. 1.500,- pr. person pr. år.

De faglig møtene har temaer som er aktuelle for kreditt- og inkassomedarbeidere. Tips gjerne styret om temaer du mener er interessante! Våre frokostmøter og bedriftsbesøk gir god anledning til utvikling av personlig kontaktnett og til erfaringsutveksling med andre. Disse møtene gir også gode muligheter til å holde seg oppdatert om produkter og tjenester rettet mot kredittstyring og kredittfaglig kompetanse .

Styret i NKF utnevner en vinner av Kredittprisen, som er en anerkjennelse til en kandidat som har utviklet og synliggjort verdien av en effektiv kredittfunksjon.

I tillegg har NKF ansvaret for flere utdanningstilbud i kredittfaget. Les mer om dette under fanen kredittfaglig utdanning.

Velkommen som medlem i NKF!

Ved oppsigelse må medlemskap sies opp skriftlig til Norsk Kredittforum innen utgangen av året. Les mer her: Medlemsvilkår for Norsk Kredittforum

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til post@kredittforum.no