Velkommen som medlem!

Medlemsfordeler til deg som er med i Norsk Kredittforum:

  • Medlemskapet følger deg personlig
  • Gratis frokostmøter med eksterne foredragsholdere
  • Julemøte med utdeling av Kredittprisen til årets vinner
  • Tilgang til generalforsamling med stemmerett
  • Rabatt på Kredittfaglig Utdanning (Norsk Kredittforum)


Meld deg inn her!

Medlemskontingenten : kr. 1.500,- pr. person pr. år.

Norsk Kredittforum skaper møteplasser gjennom blant annet hyggelige frokostmøter med solid faglig påfyll. Innleggene retter seg mot de som er kredittsjefer, økonomisjefer, kreditt- og inkassomedarbeidere. Våre frokostmøter bidrar til å øke deltakernes kontaktnett gjennom blant annet erfaringsutveksling med andre. Disse møtene gir også gode muligheter til å holde seg oppdatert om produkter og tjenester rettet mot kredittstyring og kredittfaglig kompetanse .

Styret i NKF utnevner en vinner av Kredittprisen, som er en anerkjennelse til en kandidat som har utviklet og synliggjort verdien av en effektiv kredittfunksjon.

I tillegg har Norsk Kredittforum et mandat til å jobbe med en utdanning innen kredittfaget som er tilpasset dagens behov. Mer informasjon om dette kommer høsten 2019. 

Velkommen som medlem i NKF!

Ved oppsigelse må medlemskap sies opp skriftlig til Norsk Kredittforum innen utgangen av året. 

Medlemsvilkår for Norsk Kredittforum.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til post@kredittforum.no