Om oss

Norsk Kredittforum - org.nr. 980 605 728


Hvem er vi?
En effektiv kredittpolitikk er en sentral forutsetning for lønnsomhet i enhver virksomhet.

Norsk Kredittforum er en organisasjon som har til formål å fremme kunnskap om og forståelse for kredittfaglige spørsmål i Norge og dermed bidra til økt lønnsomhet og økonomisk sikkerhet i bedrifter og organisasjoner. Gjennom kunnskapsformidling og nettverksbygging, søker vi å dyktiggjøre våre medlemmer på alle stillingsnivåer og fra mange bransjer.

Vi er en frivillig organisasjon, en bransjenøytral forening og en spennende møteplass. Derfor har vi medlemmer fra både produksjons- og handelsbedrifter, banker og finansinstitusjoner.

Historie
Norsk Kredittforum ble stiftet den 4.9.1985. Initiativtakerne var kreditt- og inkassorelaterte mennesker fra mange forskjellige bedrifter og posisjoner i norsk næringsliv. Mennesker som klart så hvor stor økonomisk betydning kredittfaglige spørsmål har for de aller fleste bedrifter som konkurrerer i åpne markeder, og ikke minst, hvor vanskelig den alltid eksisterende balansegangen mellom salg på åpen kreditt og forskjellige sikringsformer i realiteten er.

Hva gjør vi?
Norsk Kredittforum er en aktør i forhold til utdanning av kredittmedarbeidere på flere nivåer.

Norsk Kredittforum har jevnlig aktualitetsmøter der erfarne praktikere deler sine erfaringer, hvor nye kredittregler og trender presenteres og diskuteres osv.

Norsk Kredittforum utdeler årlig Kredittprisen til "best i klassen" praktikere.

Norsk Kredittforum ønsker deg velkommen som medlem av Norges eneste uavhengige forum for kreditt- og fordringsadministrasjon. Her får du en unik mulighet til å etablere dit eget nettverk med kollegaer og fagfolk innenfor ditt fagområde. Norsk Kredittform drives av medlemmene og vil alltid trenge engasjement fra ressurspersoner til videreutvikling av deres arbeid.