Hopp til hovedinnhold

Medlemskap i Norsk kredittforum

Et medlemsskap i Norsk Kredittforum styrker kompetansen og relevansen i fagmiljøet. Er du interessert i å bli medlem? Medlemsskap koster 2100,- per person per år, og innmelding gjøres via e-post i linken under. 

Bilde av en nyhetssak på papir.

Fordeler med å være medlem

Det er mange fordeler ved å være medlem i Norsk Kredittforum. 

Kunnskapsdeling

Norsk kredittforum er en arena for kunnskapsformidling av sentrale temaer innen økonomi og kreditt, og vi belyser felles utfordringer og muligheter i kredittarbeidet.

Nettverksbygging

Våre frokostmøter bidrar til å øke deltakernes kontaktnett, noe som er nyttig for å utveksle erfaringer med hverandre. 

Kredittprisen

Kredittprisen går til en kandidat som har utviklet og synliggjort verdien av en effektiv kredittfunksjon i sin virksomhet.

Vårt formål

  • Arrangere møter og kurs der medlemmene blir orientert om den teknologiske og faglige utviklingen i fagfeltet.
  • Utveklsle erfaringer og belyse felles utfordringer i kredittarbeidet
  • Være påvirkere overfor myndigheter og samfunn i kreditt- og finansieringsspørsmål.
 Gruppe mennesker samlet foran et bord for presentasjon. Foto.