Velkommen som medlem!

Medlemsfordeler Norsk Kredittforum

Norsk Kredittforum skaper møteplasser gjennom blant annet hyggelige frokostmøter med solid faglig påfyll. Innleggene retter seg mot de som er kredittsjefer, økonomisjefer, kreditt- og inkassomedarbeidere. Våre frokostmøter bidrar til å øke deltakernes kontaktnett gjennom blant annet erfaringsutveksling med andre. Disse møtene gir også gode muligheter til å holde seg oppdatert om produkter og tjenester rettet mot kredittstyring og kredittfaglig kompetanse.

Styret i NKF utnevner en vinner av Kredittprisen, som er en anerkjennelse til en kandidat som har utviklet og synliggjort verdien av en effektiv kredittfunksjon. I tillegg har Norsk Kredittforum et mandat til å jobbe med en utdanning innen kredittfaget som er tilpasset dagens behov. Mer informasjon om dette kommer våren 2020.


Meld deg inn til: post@kredittforum.no

Medlemskontingenten : kr. 1.850,- pr. person pr. år inkluderer
  • Møteplassen for frokostmøter - lokaler og servering
  • Kostnadsfrie frokostmøter med foredragsholdere 
  • Nominasjon av kandidat til Kredittprisen hvert år
  • Medbestemmelse gjennom stemmerett ved årets Generalforsamling
  • Rabatt på Kredittfaglig Utdanning (Norsk Kredittforum)

Velkommen som medlem i NKF!

Ved oppsigelse må medlemskap sies opp via e-post: post@kredittforum.no. 

Medlemsvilkår for Norsk Kredittforum.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til: post@kredittforum.no