Eksamen

Eksamen avholdes på våren, og er en skriftlig prøve (6 timer).

Oppgavene hentes fra alle modulene i Kredittfaglig utdanning.

Alle hjelpemidler er tillatt (unntatt PC, mobiltelefon og tidligere eksamensoppgaver/besvarelser).

Besvarelser vurderes som bestått eller ikke bestått.

Norsk Kredittforum utsteder kompetansebevis etter bestått eksamen.