Juridiske emner - del II

Kurset gir en innføring i sentrale kredittrettslige emner, fra etablering av pant i gjenstander eller utleggstrekk, den rettslige innfordringsprosessen, gjeldsforhandlinger til kravet i verste fall avskrives gjennom konkurs, gjeldsordning
eller lempes gjennom regler i finansavtaleloven.Sentrale emner

  • Panterett; etablering, gjenstand for pantsettelse, omfang, rettsvern og prioritet
  • Dekningsloven; reglene om beslagretten, materielle og prosessuelle regler for ileggelse av utleggstrekk
  • Tvangsfullbyrdelse; herunder namsmyndighetene, tvangsgrunnlag, tvangskraft, utlegg og tvangssalg
  • Gjeldsordning for privatpersoner; vilkår, fremgangsmåte og konsekvenser
  • Konkurs og gjeldsforhandlinger; vilkår, gjennomføring og konsekvenser
  • Finansavtaleloven; frarådningsplikten og forholdet til kausjonMålgruppe

Alle som ønsker en fordypning i juridiske spørsmål knyttet til innfordring av pengekrav, f.eks. økonomi- og kredittmedarbeidere, selgere, saksbehandlere og andre som jobber med utestående krav.