Norsk Kredittforum - ditt faglige nettverk!

Norsk Kredittforum (NKF) ble i sin tid (1985) startet som et nettverk for kredittsjefer og kredittmedarbeidere - og er blitt en møteplass for erfaringsutveksling. Foreningen har hele tiden arrangert arrangerer frokostmøter og deler årlig ut  kredittprisen sammen med Bisnode Norge, som en anerkjennelse til en som utøver kredittfaget på en eksepsjonell måte. 

Styret ønsker å engasjere både eksisterende og nye medlemmer slik at foreningen styrker sin rolle som møteplass og  faglig nettverk. Send oss en e-post og meld deg inn i foreningen: post@kredittforum.no

Fordelen ved å være medlem i Norsk Kredittforum er mange. Vi ønsker å bidra til oppdatering innenfor lover og regler som omfatter kredittfaget. I tillegg ønsker vi at medlemmene skal ha en møteplass hvor de kan møtes og diskutere på tvers av bransjer og fagdisipliner. Foruten dette tar vi inn fagprofiler eller andre som holder inspirerende foredrag om tema som engasjerer - og skaper verdi i en travel hverdag. 

For å holde deg oppdatert med det som skjer - følg oss på Facebook og LinkedIn

LinkedIn
Facebook.